Serwis sptlokinia.opatowek.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. X
Harmonogram wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego rok szkolny 2019/2020 Wydruk PDF E-mail

Zakładane cele:

  1. Wyposażenie uczniów w wiedzę o zawodach, różnicowanie kwalifikacji w zawodach szkolnych.
  2. Kształtowanie umiejętności świadomego planowania kariery edukacyjno - zawodowej, określania swoich celów życiowych.
  3. Wzmacnianie poczucia wartości siebie poprzez wyłanianie mocnych stron osobowości.
  4. Podkreślanie wagi kolonizowania przyszłości, wartości uczenia się przez całe życie, identyfikowanie siebie w warunkach niestabilnej rzeczywistości obciążonej ryzykiem i poczuciem niepewności.
  5. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa i typami szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem warunków rekrutacji.

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Przedmioty/typ zajęć

Realizujący

Termin realizacji

Klasa

 

UCZNIOWIE

 

 

 

 

 

1.       

Poznawanie siebie.

Praca- dlaczego ludzie pracują ?

Kim chcę być w przyszłości ?

Moje ulubione zabawki

Poznajemy zawody

Zawody w moim otoczeniu

Co lubię robić – moje zainteresowania?

 

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

wychowawcy klas

nauczyciele przedszkola

wg planu pracy

0 - III

2.       

Poznawanie zawodów

i pracy.

 

Poznajemy zainteresowania

Praca i jej znaczenie w życiu człowieka

Różne sposoby zdobywania wiedzy

Mój wymarzony zawód

Świat zawodów

Zawody na rynku pracy

Zawody przyszłości

Zawody związane z przemysłem odzieżowym, włókienniczym

Zawody związane z hutnictwem i obróbka metali

Zawody związane z przemysłem drzewnym

Nazwy zawodów w j. angielskim

Nazwy dyscyplin sportowych

Słownictwo związane z zawodami

Nazwy zawodów w j. niemieckim

Mój wymarzony zawód – wady i zalety

Prezentacja wybranego zawodu

Mój przyszły zawód - za i przeciw

godzina z wychowawcą

język polski

język angielski

język niemiecki

biologia

technika

wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne

 

 

 

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowi

 

wg planu pracy

IV

V

VI

VII

VIII

3.       

Redagowanie dokumentacji rekrutacyjnej.

Analiza potrzeb rynku   i możliwości zatrudnienia.

Lekcja na temat rynku pracy:

,,Redagujemy podanie”

,,Redagujemy  życiorys”

,,Zatrudnienie, stopa bezrobocia, zakłady pracy w regionie”

 

 

 

język polski

geografia

 

 

 

nauczyciele przedmiotowi

wg planu pracy

VII

VIII

4.       

Autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Zajęcia w celu identyfikowania

 predyspozycji:

,,Moje zainteresowania a decyzje o wyborze zawodu”

,,Podejmuję decyzję o mojej przyszłości”

,,Moje predyspozycje zawodowe”

 

godzina z wychowawcą

wiedza o społeczeństwie

 

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowi

 

wg planu pracy

VII

VIII

5.       

Analiza typów i kierunków szkół ponadpodstawowych

Zajęcia wspomagające uczniów

w decyzjach edukacyjno – zawodowych:

,,Zanim wybiorę szkołę i zawód”

,,Planowanie kariery edukacyjno – zawodowej”

,,Organizacja szkolnictwa zawodowego w Polsce”

 

godzina z wychowawcą

wiedza o społeczeństwie

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotowi

doradca zawodowy

wg planu pracy

VIII

6.       

Indywidualna praca      z uczniem, który ma trudności z wyborem szkoły i zawodu.

Rozmowy, diagnoza predyspozycji edukacyjno – zawodowych

konsultacje indywidualne 

pedagog

doradca zawodowy

 

na bieżąco

VIII

7.       

Informowanie w zakresie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych

Prezentacje aktualnych ofert edukacyjnych

Festiwal  Profesjonalistów

Targi edukacyjne

wychowawcy klas

pedagog

doradca zawodowy

wg planu, na bieżąco

VII VIII

8.       

Procedury w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

,,Omówienie zasad wypełniania dokumentacji przy wyborze szkoły ponadpodstawowej”

 

godzina z wychowawcą

wychowawcy klas

n-le informatyki

doradca zawodowy

V 2020

VIII

9.       

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego -  opracowanie programu nauczania i jego realizacja.

Tematy zajęć z doradztwa zawodowego klasa VII

Moje umiejętności – moje sukcesy

Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

Umiejętności a zawód.

Praca jako wartość

Czym się interesuję?

Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa

Zawody w moim najbliższym otoczeniu

Charakterystyka zawodu

Kompetencje na rynku pracy.

Wolontariat wstępem do kariery

Samoświadomość kluczem do podejmowania decyzji.

 

 

Tematy zajęć z doradztwa zawodowego klasa VIII

Analiza oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Kim chce być w przyszłości?

Pojęcie współczesnej kariery zawodowej

Kompetencje kluczowe na rynku pracy

Moje zasoby i preferencje, a oczekiwania pracodawców

Autoprezentacja

Tworzymy IPD, Analiza rynku pracy – zawody przyszłościowe

Analiza własnych zasobów, preferencji , a wybór zawodu i szkoły ponadpodstawowej

Czynniki trafnego wyboru zawodu

 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

doradca zawodowy

IX 2019 – I 2020

 

 

I 2020 – VI 2020

VIII

 

 

VII

 

 

RODZICE

 

 

 

 

 

1.

Pomoc rodziców          w określaniu drogi edukacji ponadpodstawowej

Prelekcja w celu wzmocnienia oddziaływań wychowawczych:

,,Rola rodzica w podejmowaniu przez młodzież decyzji edukacyjno – zawodowych”

,,Procedury rekrutacji do szkól ponadpodstawowych”

spotkania z rodzicami

wychowawcy

doradca zawodowy

XI 2019

IV 2020

VIII

2.

Giełda szkół ponadpodstawowych

Ulotki informacyjne dla rodziców, informacje o targach, festiwalach zawodowych

 

pedagog

doradca zawodowy

III 2020

VIII

3.

Indywidualne rozmowy

z rodzicami uczniów,

którzy mają problemy z wyborem szkoły ponadpodstawowej

Rozmowy, diagnoza predyspozycji

edukacyjno – zawodowych

konsultacje indywidualne

pedagog

doradca zawodowy

na bieżąco

VIII

 

Tematy przyporządkowane do poszczególnych klas podlegają redakcji słownej przez konkretnych nauczycieli w celu dostosowania do poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel uczący w Szkole Podstawowej w Tłokini Wielkiej zobowiązany jest raz w semestrze (rada podsumowująca) przesłać do doradcy zawodowego wykaz tematów (min. 1 w każdej klasie) i dat ich przeprowadzenia w celu stworzenia zbiorczego sprawozdania realizacji doradztwa zawodowego w klasach 0- VIII

Wytworzył(a): Andrzejewska Anna
Data wytworzenia: 2019-10-22 22:03:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-10-22 22:03:40

Zobacz więcej:
Copyright © 2011 - 2023 by Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej Nota prawna